Executive Search & Recrutare

 

Etape

Elaborarea fișei de post

Identificarea companiilor țintă

Identificarea potențialilor candidați în cadrul companiilor țintă
Abordarea potențialilor candidați

Analizarea CV-urilor și a scrisorilor de intenție ale candidaților
Intervievarea candidaților

Identificarea abilităților transferabile, a abilităților specifice și a competențelor candidaților
Identificarea indicatorilor comportamentali ai candidaților în cadrul interviului
Identificarea testelor psihologice în funcție de cerințe

Verificarea referințelor candidaților

Elaborarea raportului post interviu

Elaborarea algoritmului de evaluare

Negocierea pachetului de compensații și beneficii